Terug naar overzicht

Referentieverpleegkundige wondzorg - Kortrijk

Wondzorg opleidingen

Doelgroep: Verpleegkundigen werkzaam op een afdelingin een ziekenhui, WZC, ROB of in de thuiszorg

Docenten: Docenten Wondzorg.net

Startdatum: 26-11-2020

Einddatum: 11-03-2021

Cursusdagen: 26.11 - 17.12.2019 - 07.01 - 28.01 - 25.02 en 11.03.2021

Duur: 6 lesdagen - 42 lesuren

Tijdstip: Telkens van 9u. tot 17u00

Locatie: De Pottelberg WZC, Kortrijk

Kostprijs: € 500,-

Omschrijving

Wondverzorging blijft de jongste jaren steeds in de schijnwerpers staan. De snelle evolutie in kennis op vlak van wond­heling en verzorgingstechnieken is daar zeker niet vreemd aan. Deze cursus brengt dan ook informatie en praktisch toepasbare kennis voor het werkveld. Er wordt gestreefd naar het presenteren van een volledig en ‘up to date’

overzicht van wat er aan kennis bestaat op vlak van wondzorg.

Deze cursus omvat de volgende onderdelen met betrekking tot ulcera, brandwonden, decubitusletsels, oncologische wonden, stomata, skin tears, chirurgische wonden en diabetesvoetwonden:

• Fysiologie, en pathologie bij de wondgenezing

• Typologie van de wonden

• Heelkundige behandeling van wonden

• Pijnbeheer

• Gezondheidsleer

• Multidisciplinaire benadering van pijn beheer

• Epidemiologie, bacteriologie

• Medische behandeling van wonden

• Acute en chronische complicaties van wonden

• Preventie van chronische wonden

• Ziekenhuishygiene

• Voeding- en dieetleer

Verpleegkundigen werkzaam op een afdeling in een ziekenhuis, WZC, ROB of in de thuiszorg

Deze cursus levert 4 studiepunten van het postgraduaat wondzorg en beantwoordt tevens aan de RIZIV reglementering van 1 juli 2003 voor thuisverpleegkundigen. 

 

Print