Terug naar overzicht

Postgraguaat verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de wondverzorging - 20 stp - Odisee Hogeschool

Wondzorg opleidingen

Doelgroep: Alle verpleegkundigen ongeacht hun werkveld, hetzij ziekenhuis, thuiszorg, onderwijsinstelling, WZC of rusthuis.

Docenten: Docenten Wondzorg.net, en uit de diverse Belgische universiteiten en ziekenhuizen.

Startdatum: 27-09-2022

Einddatum: 13-06-2023

Cursusdagen: zie afzonderlijk programma (meestal op dinsdag - niet alle lesdagen gaan door in Odisee Hogeschool)

Duur: De opleiding loopt over 1 jaar en omvat 17 lesdagen + 4 congresdagen .

Tijdstip: Telkens van 09.00 tot 17.00 uur.

Locatie: De meeste lesdagen gaan door in Odisee Hogeschool, Aalst, maar ook op diverse andere locaties

Kostprijs: € 1 600,- (de congresdeelnames - onderdeel van het opleidingsprogramma - zijn niet inbegrepen en worden afzonderlijk aangerekend)

Omschrijving

Deze opleiding van 20 studiepunten leidt op tot verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de wondzorg. Het programma omvat een ruime theoretische opleiding en een intense praktische scholing:

• Algemene wondzorg (4 dagen)

• Pijn in de wondzorg (1 dag)

• Oncologische wondzorg (1 dag)

• Brandwondenzorg (2 dagen)

• Decubituszorg (2 dagen)

• Capita selecta / wondcongres 6 dagen)

• Beenulcera (2 dagen)

• Chirurgische wondzorg (1 dag)

De opleiding loopt over 1 jaar en omvat 17 lesdagen + 4 congresdagen 

De cursus Referentieverpleegkundige Wondzorg is de aanvang van deze opleiding.  Mocht u deze opleiding reeds gevolg hebben, kunt u voor die lesdagen vrijstelling bekomen.

De congresdagen maken geen deel uit van het inschrijvingsgeld - deze worden afzonderlijk in rekening gebracht.

 

Inlichtingen en inschrijving: Odisee Hogeschool, Mevr. Ann Jaques : ann.jaques@odisee.be

Print