Terug naar overzicht

BBB - geriatrie - Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag in de zorg - Gent

Verpleegkundige opleidingen

Doelgroep: Alle verpleegkundigen ongeacht hun werkveld, hetzij ziekenhuis, thuiszorg, onderwijsinstelling, WZC of rusthuis.

Startdatum: 11-12-2018

Einddatum: 11-12-2018

Cursusdagen: Dinsdag 11 december 2018

Duur: 1 lesdag

Tijdstip: Van 9u. tot 16u30

Locatie: Vesalius instituut voor verpleegkunde - Keramiekstraat 80 , Gent

Kostprijs: € 90,- (code PVGED18GEN)

Omschrijving

Moeilijk hanteerbaar gedrag is een verzamelnaam voor vele verschillende vormen van gedrag waarmee je in de zorg te maken kan krijgen. Dit gedrag levert stress op bij de cliënt, de omgeving én de zorgverleners.

Cliënten die dag en nacht roepen, dwalen, apathisch in een stoel zitten, waandenkbeelden en hallucinaties hebben. Het komt helaas veel voor in de ouderenzorg, vooral bij mensen met een psychische kwetsbaarheid. Als een cliënt dergelijk gedrag vertoont, blijkt dit voor zichzelf en zijn omgeving vaak erg belastend en stressvol te zijn. Een goede analyse van het gedrag is essentieel om te weten wat de oorzaak van het gedrag is, zodat je vervolgens de juiste interventie toe kunt passen. Soms is de oorzaak van het gedrag bij de cliënt zelf te vinden (lichamelijk of psychisch), maar het gebeurt ook dat de omgeving van de cliënt het ongewenste gedrag oproept. Als je het gedrag als uitgangspunt neemt en niet op zoek gaat naar de achterliggende oorzaak, bestaat het gevaar dat je te snel gebruik maakt van ingrijpende interventies als vrijheidsbeperkende maatregelen of de inzet van psychofarmaca. Het kan anders! Veel probleemgedrag kan voorkomen worden door eerder te signaleren of een cliënt last heeft van bijvoorbeeld pijn, een delier of depressie. Er bestaan vele alternatieve en creatieve oplossingen om probleemgedrag aan te pakken.

Het doel van de opleiding is om de frequentie en de ernst van probleemgedrag bij cliënten te verminderen door vroegtijdige herkenning. Daarnaast is het de doelstelling om medewerkers te helpen omgaan met cliënten met probleemgedrag aan de hand van enkele zeer praktische, eenvoudige en gemakkelijk toepasbare werkmodellen in de praktijk.

Print