Een studiedag omtrent de wondzorg binnen de acute diensten, met wondfysiologie, casuïstiek en update wondzorg, TIME, …

Voor artsen, verpleegkundigen, op IZ, spoed, recovery, chirurgische verpleegeenheden,voor thuisverpleegkundigen, ....