Terug naar overzicht

Referentieverpleegkundige wondzorg - Gent

Wondzorg opleidingen

Doelgroep: Alle verpleegkundigen ongeacht hun werkveld (ziekenhuis, thuisverpleging, onderwijsinstelling, R.V.T. of rusthuis,...) en alle artsen en paramedici met interesse in wondzorg.

Startdatum: 20-04-2020

Einddatum: 29-05-2020

Cursusdagen: 20.04 - 21.04 - 05.05 - 06.05 - 28.05 en 29.05.2020

Duur: 6 lesdagen

Tijdstip: Telkens van 9u. tot 17u15

Locatie: Clemenspoort, Overwale 03 - 9000 Gent

Kostprijs: € 480,-

Omschrijving

Wondverzorging blijft de jongste jaren steeds in de schijnwerpers staan. De snelle evolutie in kennis op vlak van wondheling

en verzorgingstechnieken is daar zeker niet vreemd aan. Deze cursus brengt dan ook informatie en praktisch

toepasbare kennis voor het werkveld. Er wordt gestreefd naar het presenteren van een volledig en ‘up to date’

overzicht van wat er aan kennis bestaat op vlak van wondzorg.

Deze cursus omvat de volgende onderdelen met betrekking tot ulcera, brandwonden, decubitusletsels, oncologische

wonden, stomata, skin tears, chirurgische wonden en diabetesvoetwonden:

• Fysiologie, en pathologie bij de wondgenezing

• Typologie van de wonden

• Heelkundige behandeling van wonden

• Pijnbeheer

• Typologieën van wondzorgen

• Gezondheidsleer

• Multidisciplinaire benadering van pijn beheer

• Epidemiologie, bacteriologie

• Medische behandeling van wonden

• Acute en chronische complicaties van wonden

• Preventie van chronische wonden

• Ziekenhuishygiene

• Voeding- en dieetleer

Print